Regulament concurs Bitdefender

Concursul “Bitdefender Social Media for Parents 2020”, denumit în continuare “Concursul”, este oferit de BITDEFENDER S.R.L., o societate cu sediul social în București sector 6, Șoseaua Orhideelor, nr. 15A, Clădirea Orhideea Towers, etajele 9-12, înregistrată la Registrul Comerțului București, având număr de înregistrare J40/20427/2005, reprezentată legal de Florin Talpeș, în calitate de Administrator, denumită în continuare Bitdefender.

A.1.        PERIOADA CONCURSULUI

Perioada de desfășurare a Concursului (“Perioada Concursului”) curpinsă între 23 noiembrie 2020 00:01 (GMT +3) și 26 noiembrie 2020 23:59 (GMT +3).

A.2.        TERITORIU: România

A.3.        ÎNSCRIERE

În vederea înscrierii în Concurs, participanții vor parcurge următoarele etape:

Pasul 1: Intră în LP-ul dedicat Bitdefender în cadrul conferinței Social Media for Parents: www.socialmediaforparents.ro/bitdefender

Pasul 2: Își introduc datele cerute (nume, prenume, adresa de e-mail, website) în câmpul destinat concursului și răspund în comentarii la întrebarea concursului. Datele vor fi colectate exclusiv pentru validarea și desemnarea câștigătorilor. Datele privind validarea și desemnarea câștigătorilor vor fi stocate timp de 6 luni.

Pagina web a Concursului:  www.socialmediaforparents.ro/bitdefender

A.4.        MECANISMUL CONCURSULUI

Primii 50 de participanți care parcurg pașii de la punctul A.3. și răspund corect la întrebarea concursului câștigă automat 1 cod de activare produs Bitdefender Total Security disponibil pentru 5 dispozitive, timp de 1 an de zile.

Concursul se va încheia pe data de 26 noiembrie 2020 la ora 23:59, ora României. Câștigătorii vor fi desemnați și comunicați pe data de 27 noiembrie până la ora 18:00 pe pagina web a concursului www.socialmediaforparents.ro/bitdefender  și printr-un email de validare către aceștia.

Vor fi desemnați 50 de câștigători.

Dacă aceștia nu își revendică premiul până pe data de 30 noiembrie 2020, ora 23:59, printr-un răspuns la mail-ul de validare primit sau pe pagina de Facebook Bitdefender Romania https://www.facebook.com/BitdefenderRO, Bitdefender nu va mai oferi premiul altui participant.

A.5.        INFORMATII PRIVIND PREMIIILE

50 de produse Bitdefender Total Security disponibil pentru 5 dispozitive, timp de un an de zile, cu valoarea totală de 7499.5 lei.

A.6.        ALEGEREA CÂSTIGATORULUI

Desemnarea câștigătorilor premiilor oferite se va face la sfârșitul Perioadei Concursului, după cum urmează:

Desemnarea câștigătorilor se va face în ordine cronologică, astfel că premiul se va înmâna primilor 50 de participanți care răspund la întrebarea Concursului. Răspunsurile oferite trebuie sa fie scrise într-o modalitate clară și concisa și să nu aducă injurii niciunei părti implicate în concurs sau oricăror alte terțe părți. Organizatorul Concursului, Bitdefender se va ocupa de desemnarea, validarea și contactarea câștigătorilor.

Baza de date cu informațiile tuturor celor înscriși în concurs va fi pusă de către organizatorii conferinței Social Media for Parents la dispoziția organizatorilor concursului, Bitdefender, în scopul de a lua legătura cu câștigătorii și de a-i valida pentru concurs. După validarea câștigătorilor și înmânarea premiilor, datele celor înscriși vor fi șterse din baza de date Bitdefender.

Câștigătorii vor fi desemnați și comunicați pe data de 27 noiembrie până la ora 18:00 ora României pe pagina web a concursului www.socialmediaforparents.ro/bitdefender

Câștigătorii vor fi notificați printr-un update pe pagina web a Concursului: www.socialmediaforparents.ro/bitdefender

Prezenta este guvernata de prevederile cuprinse în “Termeni și condiții generale”, disponibil în mod gratuit oricărui solicitant (și/sau participant) pe pagina web https://www.bitdefender.ro/site/view/contest-general-terms-and-conditions.html

In cazul în care Concursul încetează din cauza falsificării sau a dificultăţilor tehnice înainte de data de expirare, se va posta o notificare pe pagina web al Concursului .

  • Hosting by Host-Age.ro